“ยุ้ย” เกษตรกรนักสู้…สู่ Farm To Table : มหาอำนาจบ้านนา

1. ยุ้ย – เกษตรกรนักสู้

ยุ้ย" เกษตรกรนักสู้...สู่ Farm To Table : มหาอำนาจบ้านนา - YouTube

ในประเทศไทย การเกษตรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีกลุ่มเกษตรกรที่มุ่งมั่นและพยุงเป้าหมายที่จะให้การเกษตรกลับมาเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจอีกครั้ง แน่นอนว่าความหลากหลายของผลผลิตที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เกษตรกรนักสู้ในสามัคคีคือ “ยุ้ย” มีความเชื่อมั่นและความหวังในการพัฒนาเกษตรอย่างยิ่งใหญ่

2. Farm to Table คืออะไร?

Farm to Table เป็นแนวคิดในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เน้นความปลอดภัยและความสะอาด โดยสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจะถูกนำมาขายโดยตรงจากฟาร์ม หรือสวนส่วนตัวโดยไม่ผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มค้าส่ง แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความต้องการในการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์มาจากแหล่งที่มีความเป็นอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน

3. การเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตร

มหาอำนาจบ้านนา - "ยุ้ย" เกษตรกรนักสู้...สู่ Farm To Table | Thai PBS  รายการไทยพีบีเอส

การเกษตรในอดีตอาจถูกดูถูกละเลย แต่ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในวงการเกษตรอย่างใหญ่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เกษตร รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ Farm to Table ที่กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเสริมสร้างอำนาจให้กับเกษตรกรนักสู้ในสามัคคีอย่าง “ยุ้ย” ที่ต้องการให้เกษตรกลับมาเป็นอาชีพที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่อีกครั้ง

4. ความสำคัญของเกษตรยั่งยืน

เกษตรยั่งยืนเป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน การใช้วิธีการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรในวิธีการที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างให้กับการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นก็เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน

5. เกษตรกรนักสู้กับโอกาสใหม่

"ยุ้ย" เกษตรกรนักสู้...สู่ Farm To Table : มหาอำนาจบ้านนา - YouTube

ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โอกาสใหม่ในวงการเกษตรกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกษตรกรนักสู้ควรทำคือการให้ความสำคัญในการตระหนักถึงโอกาสเหล่านี้ และพยุงเป้าหมายที่จะให้การเกษตรกลับมาเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจอีกครั้ง แน่นอนว่าความหลากหลายของผลผลิตที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เกษตรกรนักสู้ในสามัคคีคือ “ยุ้ย” มีความเชื่อมั่นและความหวังในการพัฒนาเกษตรอย่างยิ่งใหญ่

6. ข้อเสนอแนะสำหรับเกษตรกรนักสู้

H2: การใช้เทคโนโลยีในการเกษตร

เกษตรกรนักสู้ควรให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เกษตร การใช้เทคโนโลยีอย่างสมาร์ทฟาร์ม การใช้ระบบน้ำหยดหรือระบบน้ำประปาอัตโนมัติ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการการเกษตรจะช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับการเกษตรในประเทศไทย

H2: การพัฒนาสินค้าแบบ Farm to Table

เกษตรกรนักสู้ควรพัฒนาสินค้าแบบ Farm to Table ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถขายผลผลิตในราคาที่ดีและควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความสะอาดในการผลิต การนำสินค้าไปตลาดจะช่วยให้เกษตรกรนักสู้สามารถมีรายได้ที่มั่นคงและเสริมสร้างอำนาจในวงการเกษตร

7. สรุป

ยุ้ย" เกษตรกรนักสู้...สู่ Farm To Table : มหาอำนาจบ้านนา - YouTube

เกษตรกรนักสู้ในประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่มุ่งมั่นและพยุงเป้าหมายที่จะให้การเกษตรกลับมาเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจอีกครั้ง แน่นอนว่าความหลากหลายของผลผลิตที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เกษตรกรนักสู้ในสามัคคีคือ “ยุ้ย” มีความเชื่อมั่นและความหวังในการพัฒนาเกษตรอย่างยิ่งใหญ่

8. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q1: Farm to Table คืออะไร?

A1: Farm to Table เป็นแนวคิดในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เน้นความปลอดภัยและความสะอาด โดยสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจะถูกนำมาขายโดยตรงจากฟาร์มหรือสวนส่วนตัวโดยไม่ผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มค้าส่ง

Q2: เกษตรกรนักสู้ทำอะไรบ้าง?

A2: เกษตรกรนักสู้ทำหน้าที่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรและนำเสนอสินค้าแบบ Farm to Table ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสู่ตลาด

Q3: ทำไมเกษตรกรนักสู้ถึงมีความสำคัญในประเทศไทย?

A3: เกษตรกรนักสู้มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื่องจากการเกษตรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและชุมชนในประเทศ

Q4: วิธีการเกษตรยั่งยืนคืออะไร?

A4: เกษตรยั่งยืนเป็นการใช้วิธีการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรในวิธีการที่เหมาะสมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

Q5: การเกษตรยั่งยืนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

A5: การเกษตรยั่งยืนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่น การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร การใช้น้ำอย่างตรงประเภทและการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ทำให้สามารถลดการทำลายของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

“ยุ้ย” เกษตรกรนักสู้…สู่ Farm To Table : มหาอำนาจบ้านนา [VIDEO]

“””ยุ้ย”” จากอดีตเด็กไม่เรียนต่อ โดนคนรอบข้างต่อว่าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า แต่ด้วยความใฝ่รู้ ทำให้เธอมีโอกาสได้ไปเรียนรู้การทำเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับมายุ้ยมีแนวคิดที่ว่า การผลิตสินค้าเองจะต้องทำอย่างไรให้สินค้านั้นมีกำไร รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมองเห็นถึงส่วนตัวชอบเลี้ยงสัตว์ แม่ชอบปลูกผัก น้องสาวถนัดด้านอาหาร เลยเปิดเป็นร้านอาหารในฟาร์มของตัวเอง เป็น Farm to table สร้างแหล่งอาหารและผลิตอาหารให้คนได้กิน เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสุข

ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 16.05 – 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/LordsOfFarm

See also  โรงแรมชินาชาติ อ.เมือง จ.สกลนคร | Shinachat Hotel Sakon Nakhon

#FarmToTable #เกษตรกร #มหาอำนาจบ้านนา
——————————————————-

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
TikTok : http://www.tiktok.com/@thaipbs
YouTube :

/ thaipbs ”

เนื้อหาของวิดีโอ “ยุ้ย” เกษตรกรนักสู้…สู่ Farm To Table : มหาอำนาจบ้านนา

คุณผู้ชมครับ หิว ผมหิวมากเลย ไปหาอะไรกินกัน พี่ครับมีอะไรกินบ้างครับได้เดี๋ยวรอแป๊บ อุ้ยสวยงามน่า ซื้อมาจากไหนครับเนี่ย เกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ซื้อ พูดเป็นเล่นหรือยังจ๊ะเนี่ยปลาผัด มะม่วงมาจากไหน ตรงนู้นแล้วนี่กุ้งจานเนี้ย หลังบ้านไงแล้วไข่ผัดดอกไม้เนี่ยล่ะ ตรงนั้นไงขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดลูกมะนาวมาจากที่นี่แหละ มหาอำนาจบ้าน แล้วคนที่มาเสิร์ฟอาหารเมื่อสักครู่นี้ก็คือน้องยุ้ยเกษตรกรรุ่นใหม่ คิดการทำเกษตรแบบ Farm to Table นางเอกของเราในวันนี้เออว่าแต่ คิด Farm to Table มันคืออะไรเหรอครับ เลี้ยงสัตว์ปลูก แล้วทำยังไงก็ได้ทำให้ มือผู้บริโภคได้เร็วที่สุด คือมันจะตัดหมด คนกลาง นอกจากความสดแล้วเรื่องราคา สำหรับคุณภาพ โอ้แนวคิดน่า สนใจถ้าอย่างนั้นช่วยพาไปชมต้นทางของปลาทอดจานนี้หน่อยสิครับเริ่มแรกเลยเนี่ย ก็คือเราก็เอาปลานี่แหละค่ะไซส์ 5 มี 7 หรือใช้ใบมะขามที่ชาวบ้านเรียก เอามาอนุบาลในบ่อไม่เกิน 2 ไร่เราลงปลา อนุบาลประมาณ 2-3 เดือน ได้ขนาด 3 นิ้วแล้วก็ลากขึ้นมาเอามาไว้ในบ่อ 10 กว่า มันเป็นพื้นที่ที่เราเคยทำสวนมะม่วงอยู่แล้วก็เลิกทำสวนมะม่วงแล้วก็เลย ปลา 20,000 ตัวนี้กระจาย มันจะดูไม่เปลืองพื้นที่ไปหน่อยนะครับปล่อยน้อยเพราะว่าเพื่อความ ปลาเนี่ยไม่หนาแน่นเราประหยัดอาหาร แล้วก็มันทำให้ เนื้อปลาที่ได้ เลี้ยงยาวเลย 6 เดือน ก็จะ ไหนๆก็มีเรือละ ช่วยพาผมลงไปจับปลาเอ้ยเดี๋ยวๆๆไปด้วยอ้าวขอโทษค่ะ เราจะเอาเรือเข้าไปในกระชังนะคะเอามาๆๆเดี๋ยวผมช่วย อ๋อเอานั่งเฉยๆดี ไม่ต้องช่วยอะไร ก็ ว้าวได้แล้วได้แล้ว ระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวังระวังตัวเองดีกว่าครับ เดี๋ยวจะหล่นลงไปว่ายน้ำเล่นกับปลา อันนี้คือปลานิลที่ พร้อมจะทำอาหาร สดๆแบบนี้ทำอะไรอร่อยครับ อย่างนี้ต้องเผาเลยค่ะเมื่อขึ้นจากเรือมาเพื่อทำปลาเผา แต่ จะเผาเองไม่ได้ต้องให้คนนี้แม้วัน คุณแม่ของน้องยุ้ยมือเผาปลาอันดับ 1 นั่นเอง อันนี้เราต้องเอาปลามาขังในนี้ เพื่อจะได้ความสดจะอร่อย ไม่ข่าว กลิ่นหอมๆวันนึงขายได้เยอะไหมครับจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมจำได้ว่า เดี๋ยวผมมาเอากลับบ้านนะครับ เมื่อต้นรายการเดี๋ยวผมจำได้ว่ามีอาหาร แปลกกว่าใครเพื่อนเพราะมันมี อยู่ในจานด้วย แล้วยังเป็นวัตถุ ที่ไม่ได้ซื้อ ใช่ไหมแม่ เอายังอ่ะผมพร้อมแล้วนะครับ ถามตากล้องอ่ะเอายังถ่ายกันเองเลยครับรอปลาเผาอยู่แม่ครับ บัวที่เอาไปจัดจานทำอาหารเนี่ย มันคือบัวอะไรครับบัวนี้มันเป็นบัวหลวง จะต้องเป็นบัวชนิดนี้เท่านั้น ชนิดอื่นทานไม่ได้นะ แล้วที่แม่ถืออยู่ล่ะครับฝักบัวกินไหม แม่ลองก่อนเลยครับ เอาเพลงหวานงั้นผมขอกิน ขาย 6 นึกว่า Free แหมต้องบอกว่าบ่อ ง๊ามงามจริงๆบ่เนี่ยเป็นบ่อบัวที่แบบไม่งาม เราก็เลยเอาปลานิลมาเลี้ยงคือมันจะมี พี่ปลานิลที่มันเป็นเหมือนกับแร่ธาตุให้บัวได้ มันก็บวมก็งาม แล้วปลานิลที่เลี้ยงอยู่เนี่ยสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์ซุปเปอร์แบล็คค่ะพัฒนาสายพันธุ์มาจากสายพันธุ์จิตรลดาแล้วผ่านนี้เนี่ย มันดียังไงครับอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมีสันหนาบนโลกด้วยค่ะแต่ว่าในบ่อนี้เนี่ย เหมือนจะไม่ได้ ปลานิลอย่างเดียวนะครับในนี้จะมีปลานิลกับปลาทับทิมค่ะการที่เราเลี้ยงปลานิลกับปลาทับทิมรวมกันน่ะการเป็นโรค จะน้อยลงเพราะโลกบางโรคเนี่ยมันไม่ติดต่อปลา โลกของโลกที่ปลาทับทิมเป็นมันจะไม่เป็นในปลา โลกของโลกที่ปลานิลเป็นปลาทับทิมจะไม่เป็น ถึงแม้เขาจะเอาสายพันธุ์เขาจะใกล้เคียง ทำให้อัตราการตายเนี่ยน้อยกว่าที่จะเลี้ยง ปลานิลอย่างเดียวหรือปลา แล้วเลี้ยงในบ่อบัวแบบนี้เนี่ยให้ปลากินอะไรครับ อาหารปลาเลยค่ะ แบบอาหารเม็ดทั่วๆไป ป้าชิมดูนี่ไม่ได้กินข้าวเช้ามาใช่ไหมครับเนี่ย คนอื่นไม่ต้องพิมพ์หรอกค่ะ พี่ กินคนเดียวแล้วอร่อยไหม มีความสามารถพิเศษของน้องยุ้ยนะครับคนอื่นไม่ต้องไปชิมตามนะจะว่าไปแล้วเนี่ยน้องยุ้ยดู เกษตรกร แต่มีความรู้เรื่องปลาจังนะครับเราเลี้ยงกุ้งขาวตั้งแต่อายุ 17 เนาะแต่ปลานิลน่ะเราเพิ่งจะเลี้ยงเมื่อไม่ ไม่เกิน 10 ปีที่แล้วแต่ว่ามีญาติๆเราค่ะที่เขาเลี้ยงปลานิลก่อนอยู่แล้วเราก็ถามข้อมูลจากญาติๆ แต่ว่าเขาก็จะขาย ส่งทั่วๆไป แต่เราจะมีความรู้ทางด้านการตลาดทำยังไงให้ ขายได้ดี เราก็จะมาทำให้มันแตกต่าง แล้วปลานิลขาย ยังไงถึงจะแตกต่างนะครับอย่างตลาดทั่วๆไปก็คือจะมีพ่อค้ามารับซื้อที่หน้าบ่อแล้วก็จับยกบ่อเลย แต่ว่าตลาดของเราเนี่ย สมมุติถ้าเรามีปลาติดตามเราทยอยขายเองที่หน้าร้านค่ะแล้วจะได้ราคาดีกว่าโดยที่เราไม่ต้องไป แย่งขายตามตลาดคือให้ลูกค้ามาหาเรา อย่างเช่นแม่ค้ามารับซื้อเนี่ยราคาตกอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 45 บาทแต่ถ้าเราขายเองเนี่ยเราจะขายได้กิโลกรัมละ 70 บาท 100 บาทค่ะ ท่าเทียบราคาปลาสดนี่เราขายเท่ากับ แต่ว่าคุณภาพที่ได้ไม่ เมื่อสักครู่นี้น้องยุ้ยบอกว่า ที่มันจะมาเป็นบ่อปลา มันเคยเป็นสวนมะม่วงมาก่อน แล้วเลิกทำไมอ่ะครับ มะม่วงกับมะพร้าวน้ำหอมมาแต่มะม่วงก็ มีการ เยอะขึ้นใน ราคา อยู่ดีๆก็ลดลงเหลือประมาณ บางทีเหลือโลละ 5 บาท เราก็เลย แล้วก็เปลี่ยน เป็นบ่อกุ้ง บ่อ แล้วตอนเด็กๆน้องยุ้ยเป็นยังไงอ่ะครับ ตั้งแต่จำความได้ก็ช่วยป้ายกกล้วย โชว์กล้วยน้ำว้าอะไร ไปช่วยขายของ เราก็เลย ชอบความ เพราะว่าไม่ต้อง เราก็ คนที่ sensitive ตรงที่ว่าถ้ามีใครมาสั่งแล้ว เราไม่สามารถรับคำ โดยเฉพาะ ให้ไปทำเรื่องที่เราไม่อยากทำ เรื่องที่เราคิดว่ามัน ควรจะทำถ้าถ้าคุณครูสั่งให้ไปทำรายงานใช่ไหมคะ รายงานนี้ คุณครูสามารถบอกได้ไหม ว่าถ้า เราทำส่งให้คุณครูแล้วเราจะได้ประโยชน์ต่อชีวิต ในการใช้ชีวิต ชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างถ้ามันมีประโยชน์ เราจะทำ แต่ในสมองเราคิดว่า ก็ในเมื่อมันไม่มีประโยชน์ แล้วเราก็คิดว่าถ้าหากเรา ถ้าหากมี มาใช้เรา เราไม่ชอบทำอย่าง งั้นเราก็คิดว่าเราอาจจะ เขาไม่ได้คือสังคมไม่ได้ผิดแต่เราอาจจะไม่เหมาะกับสังคม ประเภทนั้นเราก็เลยขอออกมา ก็บอกว่าจะเรียนก็ได้ คือเราไม่ได้ เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเราบ้าน แล้วตอนนั้นคิดว่าจะ แต่งงานเกษตรอย่างเดียวเลยเหรอครับ เราไม่เคยหยุด ตั้งแต่ออก โรงเรียนมาเราซื้อหนังสืออ่านตลอด หนังสืออะไรก็ได้ที่เราอยากรู้ เลี้ยงสัตว์ หนังสือโดยเฉพาะหนังสือต่างประเทศที่เขา เป็นสไตล์ประเภทว่าพัฒนาตัวเอง เพลงขึ้นมาดีกว่าเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือนะ เราก็ต้องทำไงก็ได้ให้มัน หาความรู้ทุกอย่างเท่าที่เราจะหาได้ชีวิตของน้องยุ้ยเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาคุย แต่ตอนนี้ ผมอยากรู้ว่า อาหารที่เอามา ให้ตอนต้นรายการ ก็มาจากที่นี่ด้วยหรอก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักที่ ใช้ในร้านแล้วก็ขายแล้วก็ใช้บริโภคเองค่ะ แล้วแปลง พรุ่งนี้น้องยุ้ยดูแลเองเหรอครับแม่ค่ะ เป็นคนดูแลทุกอย่าง คุณแม่ครับแปลงผักแม่ยายตามากเลย มีผักกี่ชนิดครับเนี่ยจะ 20 เอาอันดับแรกเลยผักกาดหอม สะระ ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง ผักชี ผักแพวหารู้จักผักแพวเปล่าหนู ไม่รู้ครับนี่เลยคือผัก กินกับเมี่ยง อร่อยแล้วก็ มีสรรพคุณเยอะ แล้วก็ใบชะพลูต้น แล้วก็มี สลัดจำได้แต่ว่าเรดโอ๊คก็กินโอ๊คตรงนี้แล้วก็จะ ทำอะไรครับแม่มะเขือเทศ แค่นี้ก็เล่นเนาะแม่เนาะ 5 มิถุนายนกล้วยไม้ ดอกไม้ที่ คือทานได้ทุกอย่างเร็วๆโหยจะไปไหนอีกแม่ใจเย็นๆ ให้ไวเลยอย่าช้ามะม่วงแก้วขมิ้นปลูกไว้ริมๆแบบนี้เนี่ยไม่กลัวขโมยเหรอครับ โอ้แม่พระสาธุ ผักในความดูแลของแม่ มันเยอะจริงๆ ใช้ยังไงหมดครับเนี่ยผักทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเหลือ แล้วหน้าร้านของแม่เป็นยังไงพาไปดูหน่อยสิครับโอ้น่ารักของแม่นี่โอ้อ้ากว้าง ขวางแอร์เย็น พี่อยากไปดูของมีอะไรบ้างครับ เนี่ยอันนี้จะเป็นผักตลาด แล้วก็รับมาจากเกษตรกร อ้าวเห็นปลูกเองตั้งเยอะแยะ ทำไมต้องรับมาด้วยล่ะครับคือของเรามีไม่ครบไงเขาจะซื้อมาแล้วราคาที่แม่ขายล่ะครับเหมือน ทั่วๆไป แต่ของเราเป็น ผักปลอดสารปลอดภัย ลูกค้าชอบมากเลยเพราะมันจะได้ความสดปลูกถ้าไม่ทันแต่จะว่าไปแปลงผักแม่ มันก็เป็นแบบยกพื้นนี่ครับ ถ้าปลุกบนพื้น มันปลูกไม่ได้เหรอครับ แต่ก่อนเนี่ยที่เราจะ ทำแปลงนี้มันเป็นสภาพนี้เลย เพาะปลูกไปหลายๆเที่ยวแล้วดินมันจะแน่น ผักมันก็ ต้องยกพื้น แล้วอย่างแปลงยกพื้นแบบนี้เนี่ยแม่ทำ ยังไงครับแถวนี้มันก็ทำ เสาปูนกระบะ สปูน ปักเนาะแล้วก็มีสายโทรศัพท์เก่า อันนี้ Thailand คือปูอย่างเดียว อ้าวไม่ลองอะไรข้างใต้ก่อนล่ะครับอันนี้คือไม่ลอง อันนี้อันนี้ลองแล้วไม่ดี ขอลองพลาสติกเนี่ยไม่ดีไม่ดียังไงครับแม่ ไปอย่างถุงพลาสติกเนี่ยทีแรกอ่ะช่างเขาบอกไม่ต้องลองแต่เราก็ดื้อ เราก็ต้องทดลอง ลองปุ๊บน้ำมันมันรั่วไม่ ส่วนอันนี้ ไม่ลองเลยแล้วเป็นยังไงพอเรารดน้ำมาเนี่ยมันก็ไม่ขังเพราะมันไหลลงข้างล่างได้ แปลงผักยกพื้นของแม่เนี่ยก็ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับ แต่ว่าผักจะงามเนี่ย ไม่ใช่ว่าใช้ดินอะไรมาปลูกก็ได้นะครับและนี่ก็คือพ่ออนันต์คู่ชีวิตของแม่วันดี เป็นคุณพ่อของน้องยุ้ย ผู้อยู่เบื้องหลังของผักงามๆที่ฟาร์มแห่งนี้นั่นก็เพราะว่า คุณพ่อน่ะเป็น เป็นหมอดินตำบลอยู่จริงเหรอครับพ่อ เราเนี่ยทำปุ๋ยหมักปรับปรุงดินใช้ในสวนเราเนี่ย แล้วก็พอรู้ตัวมาว่าต้นไม้ต้องการอะไรต้นไม้จะทับดินดินร่วน เรียนเชิญ มีเคล็ดลับอยู่ที่สูตรดินตามแต่ฉันของพ่ออนันต์ การันตีว่าพืชผักง๊ามงาม งามยิ่งกว่านางงามซะอีกนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีใบไม้แห้งๆอันนี้เป็นใบไผ่ไม่รู้ว่ามีใบ ขุยมะพร้าวแล้วก็มีฟางมันก็มีดิน มันมี 4 ส่วนใช่ไหมแล้วก็ใส่ไป 4 ส่วนเหมือนกัน แต่จะหนักมันยังดินจะมากนิดนึง เก้าอี้รองพื้น แล้วก็ดิน ดินแผ่น ดินขุดดินให้นี่คือดินมันปรับสภาพแล้วกำหนดถ้าดินขุดจากดินขึ้นมาใหม่ๆที่มันเปียกๆน่ะ ปลูกต้นไม้ตายหมดมันยังเปรี้ยวอยู่ แต่เรามาตากแห้งแล้วเนี่ย ไอ้กวาง ดินใส่อีกเที่ยวนึงกูเข้าคุกเข้าคุก ดูให้มันเข้าๆกันเข้าๆ ตรงไหนที่เราจะปลูกกันไปวางตรงนั้น รดน้ำทั้งวัน หลวงกล้าไม้ก็ได้เลยจะเป็นผักหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ง่ายๆ ทำไม่ยาก แต่ประโยชน์นั้นเหลือหลาย มากมายของแม่วันดี ทั้งอร่อยทั้งงาม งามเ***คนปลูกเลยล่ะ มหาอำนาจบ้านนาวัตถุดิบที่ทำอาหารของที่นี่เนี่ย ปลาก็รู้แล้ว ดอกบัวก็รู้แล้วว่ามาจากไหน แล้ว กุ้งเหรอครับ มาจากไหน ข้างหลังนี่ก็เป็นบ่อกุ้งที่เราเลี้ยงกุ้งกับปลานิลรวมกันค่ะ นึกว่าทำบ่อปลาอย่างเดียวการที่เรายังต้องเลี้ยงกุ้งอยู่เนื่องจากว่าเราเลี้ยงปลานิลเนี่ย น้อยพี่ปลานิลเนี่ยก็เป็นอาหารของกุ้งขาวได้อีก แพลงก์ตอนบางตัวที่ปลานิลกิน กุ้งก็ไม่กินปลานิลไม่กินแพงเต้าบางตัวกุ้งก็จะกินทั้งกล้องตัวนั้น เหมือนกับเราเลี้ยงจำลองแบบ ธรรมชาติ งั้นจับกุ้งมาโชว์ให้ดูหน่อยสิครับ ขอแบบบึ้มๆเลยนะโอ้โห นับไม่ถ้วนหมายถึงกุ้งฝอยนะกุ้งขาวมีแค่ตัวเดียว ก็พี่มาช้า เขาจับไปหมดแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้แหละแล้วอย่างกุ้งฝอยแบบนี้ ขายด้วยไหมครับเราขายราคา 400 กรัม 80 บาทส่วนกุ้งขาวเนี่ย 150 10 บาทจนถึง 300 บาท กุ้งรู้แล้วว่ามาจากไหน แล้ว ขายที่เอามาเจียวให้ผมกิน มาจากไหนบ้านของไก่ไข่ค่ะ เป็นแหล่งกำจัดเศษอาหาร ฉันดีเลยค่ะ เขาจะกินหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษ ปลา อาหารที่เรา เลือกเก็บไข่ไปขายด้วยหรือเปล่าครับใช่เราเอาไปขายในร้านแล้วก็เอาไปทำกับข้าวด้วย จริงๆเล้าไก่เนี่ยหลักๆแล้วแต่ก่อนเราเลี้ยงไว้กินอยู่แล้ว ตอนนี้เราทำร้าน ปลาก็มีกุ้ง ผักก็มีอะไรไม่มีอีกบ้างเนี่ยก็น้ำปลากับน้ำตาลทราย น้ำมันพืชใช่น้ำมันพืช โควิดมาแล้ว ก็ไม่กลัวค่ะเรามีอาหาร ตัวเราแล้วก็ลูกน้องที่อยู่ อยู่ในบ้านได้ เห็นน้องยุ้ยเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกนั่นปลูกนี่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าถึงจะลาออกจากโรงเรียนแต่ กับชีวิตฉันก็ได้ว่าเนี่ยคุณจบแค่ป 6 โง่หรือเปล่าเรียนต่อไม่ได้ล่ะสิอะไรประมาณ พอเราโดนบูลลี่เนี่ยเราโดนบูลลี่เยอะๆเข้าพ่อแม่เราก็ รู้สึกว่า ทำไม ฉันต้องจบป แล้วทำไมลูกคนอื่นเรียนจบปตรีได้ ทีนี้เราก็เลยคิดว่า คิดฆ่าตัวตาย คนข้างนอก จะมาถามทำไมเรียนจบแค่ป 6 เรื่อยๆมาเรื่อยๆมาความมั่นใจ แล้วตอนนั้นน่ะเราทำสวน ทำงานนะแต่เราไม่ได้คิด ที่จะเจริญก้าว ตอนนั้นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเรา คิดฆ่าตัวตาย ตลอดเวลาเลย แล้วอย่างนี้ในตอนนั้นน่ะ หลุดจากภาวะโลกซึมเศร้ามาได้ยังไง ตอนแรกเราก็อยู่ อย่างนั้นแหละ ชีวิตเราก็คือการที่เราได้ไป เดี๋ยวนะทำไมถึงได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เหรอครับ การร่วมมือระหว่างโครงการของประเทศญี่ปุ่นกับ เสริมการเกษตร ประเทศไทยก็คือมีการ ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี ร่วมกับครอบครัวเกษตรกร แล้วรู้ได้ยังไงครับว่ามันมีโครงการแบบนี้ด้วย เราก็เริ่มไปเรียนกศ รุ่นพี่ที่เขารู้จักเราอ่ะรุ่นพี่ที่เคยไปอยู่ อยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่เขาอยู่ในจังหวัดเดียวกับเราค่ะเขาก็ แนะนำเราไปแล้วก็ เสร็จเขาก็ แล้วไปทำอะไรให้เขาโดน ถึงต้องเลือกเราไปด้วยเหรอครับ เราดูก่อนว่า คนที่เขาเนี่ยอยากได้ที่จะไปญี่ปุ่น คืออะไรเราเห็นแล้วว่ากรรมการต้องการคนที่เก่งทางด้านการเกษตร มีความมั่นใจในตัวเองสูงเรียนรู้ได้เร็ว เราศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว เราท่องภาษาญี่ปุ่นไป 5 ประโยค ตอนที่เราไปอยู่ห้องประชุม มีคนอยู่ร้อยกว่าคนที่ไปสมัครในวันนั้น พิธีกรถามว่าใครเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็เลยรีบยกมือเลย ไหนเคยไปเรียนไหนพูดภาษาญี่ปุ่นให้ฟัง ยุ้ยก็เลยท่อง 5 ประโยคนั้นที่ยุ้ยท่องจำขึ้นใจให้ ทุกคนได้ฟังอ่ะผมอยากฟังวาตาชิวะณัฐสุดา สวิตซ์ใส่ สมุทรสาครเกม โต๊ะสน ทุกคนก็ลุกขึ้นตบมือให้ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรรมการน่ะเหมือนกับว่าอ๋อไอ้นี่มัน ให้มันไปเหอะอะไรประมาณเนี้ยผมเลยนับถือน้องยุ้ยจริงๆที่ขวนขว หาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองจนได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้เรากลับมาฟังกันต่อนะครับว่า น้องยุ้ยได้อะไรกลับมาบ้าง แต่ตอนนี้ ผมอยากรู้ว่า อยู่ที่ทำอาหารที่สามารถ หมดหรือยังครับจังหวัด สาครเราอ่ะค่ะ ขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าเนื่องจากดินของจังหวัดนี้เป็น ริมสระน้ำคือมีทั้งน้ำจืดน้ำ การปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ย คุณภาพ ก็คือที่นี่ก็จะเอามาไปตัดเป็นมะพร้าวพร้อมดื่มค่ะที่อยู่ไหมคะโอ้เยี่ยมเลยครับ ขอสักหวีนะครับกินกับน้องๆเลยค่ะจะบ้าเหรอนี่ผมหน้าตาเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอครับ เดี๋ยวนะครับ iPad เร่งๆ ก็เห็นว่าเลี้ยงเอามาทำอาหาร แล้วน้องควายเนี่ยเลี้ยงมาทำไมครับเลี้ยงควายไว้เพื่อกินหญ้าแล้วมึงควายอ่ะ เราก็เอามาทำปุ๋ยหมักเอาไปใส่ต้นมะพร้าวเอาไปใส่ผัก อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแค่นี้นี่เอง จริงๆมีความฝันว่าอยากทำแบบสเต วากิวหาทำอะไรนะสเต วากิวแต่เรายังไม่มีเครื่องที่ควบคุมอุณหภูมิที่จะ เอาเนื้อเนี่ย มาหมักก่อนเพื่อให้เนื้อเนี่ย มีความนุ่ม แบบทำแบบที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้าสักวันนึงเราพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้ พรุ่งนี้ก็จะกลาย เอาจริงเหรอครับก็เราแยกออกว่ามันคืออาชีพของเราเราก็ต้องเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเอา ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ เราสามารถทำใจได้ ไม่ต้องดราม่าค่ะ มันเป็นเรื่องปกติสำหรับ วงจรชีวิตวงจร อาหาร เออแต่จะว่าไปวันนี้ รอจริงๆเลยแล้วพี่อ่ะร้อน ก็บอกอยู่ว่าร้อนเนี่ย ฉันจะรีบกระโดดลงได้เลยค่ะกับน้องๆไม่เอาอ่ะไม่กล้าคือ ถ้าถ้ากลัวว่าน้องจะกัด น้องไม่กัดลองปิดได้อย่าง Oh OK ฟังแค่นี้ค่อยสบายใจหน่อยเดี๋ยวลองเล่นด้วยก็ได้อย่ากัดเค้านะหลังจากที่น้องยุ้ย รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วได้ไปทำอะไรมาบ้างครับ ปลูกสาลี่ รูปภาพลูก เลี้ยงหมูคุโรบุตะแต่ว่าความรู้ตรงนั้นน่ะ ผลไม้เมืองหนาว เราอาจ เอากลับมาใช้ แต่เราได้เอา เป็นแนวความคิดแบบ ไหนล่ะครับการ เขาใส่ใจ ผลิตภัณฑ์ของเขา ค่อนข้างมาก ผลไม้ ที่ผลิตแล้วมันไม่ดี เขาจะไม่เลือก หนึ่งก็คือ ที่โดดเด่นแล้วคือการตลาด มันจะมีร้าน ที่เป็น Summer Market ที่แพร่หลายมากเลยเรียกว่าสุขอุบาย โดยที่เกษตรกรเนี่ย รวมหุ้นการทำร้านตัวนี้ แล้วเกษตรกรเป็นคนเอาของมาขาย เกษตรกร สามารถ รู้เลยว่าตอนนี้สมมุติว่าแอปเปิ้ลมาขายเนี่ย จำนวน 500 ผลตอนนี้ Apple ขายไปแล้ว มีผลเขารู้เลยว่าเพราะมันจะมีแจ้งผ่านเรียลไทม์เลยว่าในโทรศัพท์เขาเลยว่าตอนนี้ Apple ผม คือเขาใช้ มาผสม แล้วได้อะไรมาอีกครับตอน นะคะก็ เจอกับครอบครัว กินมาก่อนเลยว่าเขาจะต้อนรับเราดี เหมือนเราเป็นลูกเขาคน เราก็บอกเขาว่าเรา เรียนจบมาแค่ป 6 นะ เขาบอกว่าเขาไม่สนใจว่ายุ้ยจะจดเรียนจบอะไรเขาไม่เคยถามเลยด้วยซ้ำขอแค่คุณ สุสานกับเขาได้ ทำงาน กับเขาได้ก็ แล้วทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าครับ ยังติดต่อกันตลอด จริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่ เราก็ ทางญี่ปุ่นก็มา เขาดู ทำกับข้าวให้เรา ไปเที่ยว เราก็ทำงาน เขาอะไร แค่แค่เขาไม่บูลลี่เราก็พอแล้ว ถ้าเขาไม่ว่าเรา ถึงขนาดนี้ลอง Video Call หาคุณพ่อคุณแม่ ได้ เออเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจ น้องยุ้ยเนี่ย มีโอกาสไปเปิดหูเปิดตาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ย แล้วพ่อกับ ครับได้ไปบ้างหรือเปล่า ก็ไปอยู่ที่บ้านเขาไงเขาพาไปดูอะไรอ่ะสวนเขามันก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลสาลี่อะไรเนี่ยคือที่ไปกินด้วย ไม่ได้เก็บที่ที่มันอยู่บนต้นขนาดโคนต้นเขาน่ะมันหวานกรอบมันอร่อยอร่อยจริงๆ ได้กินอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ ไปกินปลาแล้วปลาดิบอ่ะ พอหยิบขึ้นไปคำนึงอร่อยจนต้องสั่งกลับบ้าน หัวหน้าหน้าท้องร้านโคคาโคคา 2 วันมันอร่อยสำหรับเขาแต่เรา ไปอยู่กับน้ำหนักลดเลย แล้วต้องกินอะไรดีล่ะครับ อันนี้เข้าข่าย ปลาดิบไม่เอาปลาเผาดีกว่าแล้วเมื่อกี้ที่น้องยุ้ยบอกว่าพ่อแม่ แล้วพอเขาได้มาเห็น น้องยุ้ยเป็นอยู่ทุกวัน ยังไงบ้างครับอ๋อเขาภูมิใจมากเลยทั้งพ่อทั้งแม่ ที่ญี่ปุ่นเวลาที่เขาได้เห็นว่า เราสามารถ ความรู้ที่เขาสอนอะไร มาใช้ให้เป็น เกิดประโยชน์ได้ แล้วก็เคยมีหนังสือพิมพ์ที่ญี่ปุ่นน่ะมาสัมภาษณ์ไป แล้วเขาจะมาสัมภาษณ์น้องยุ้ยทำไมครับ เขาเรียนจบสายประมงมา เหมือนกับว่าทำข่าวไปเพื่อเทิดทูนจักรพรรดิเผอิญเขาเจอเราเลี้ยงปลาดินอยู่พอดีเขาก็เลยมาสัมภาษณ์เราแค่นั้นแหละค่ะแล้ว หนังสือพิมพ์อันนั้นน่ะแม่เห็นแม่เห็นที่ญี่ปุ่นแล้วก็เจอรูปเรา แม่ก็ถ่ายรูปหนังสือพิมพ์มาว่ายุ้ยจะออกหนังสือพิมพ์ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบ เรารู้สึกดีที่ทำให้แม่ รู้สึกภูมิใจว่า มันไม่เสียแรง ที่สอนยุ้ยมา ทุกอย่างที่แม่สอนมาน่ะ เป็นประโยชน์ แล้วน้องยุ้ยพอได้มีโอกาสไปถึงประเทศ ญี่ปุ่นแล้วเนี่ย ขายที่นี่บ้างหรือเปล่าครับเราก็จะ การเกษตรที่เรา มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เร็ว เกษตรกรเป็นผู้ กลไกการตลาดด้วยตัวเองได้เราก็เลย แล้วน้องยุ้ยคิดว่า กับสิ่งที่ทำอยู่ คิดว่ามันประสบความ สำเร็จหรือยังครับ ยังไม่ประสบความ สิ่งที่เราทำอยู่ เราอยากให้ คนทั่วประเทศอ่ะรู้จักเรา ไม่มีใครอยากคุยด้วยเราไม่มีตัวตนในสายตาของ คนอื่นเพราะเราไม่ได้เรียน ตอนนี้ยุ้ย แล้วก็จำยุ้ยได้ยุ้ย มีตัวตนให้ เราก็เลยอยากจะไปเปิดร้าน เปิดสาขาที่อื่นให้คนรู้ว่าอ๋อ พี่เจ้าของ มันเรียนไม่จบอะไรประมาณนี้แค่นั้นแหละที่เราอยากประกาศให้รู้แต่ตอนนี้เราก็ กำลังที่จะดำเนินการตามเป้า ก็ภูมิใจเพราะว่า เข้ามาได้ตัวเอง ถ้าไม่มียุ เราก็ไม่มีทุกวันนี้ ถามว่ามีแม่คนเดียวมีพ่อมันก็ไม่ใช่ ก็อยากให้ยุ้ยเนี่ย เขาก็จะมีความรู้มาก็จะมาแนะนำ แล้วแม่มันก็มีอะไรก็จะแนะนำเขาก็ช่วยกัน ทุกคนต้องช่วยกัน แล้วเมื่อน้องยุ้ยได้ไปเห็นวิถีการเกษตรที่ญี่ปุ่นมาแล้วคิดว่าอย่างเราเนี่ย สามารถจะเป็นมหาอำนาจทางด้านอาหารได้ไหมครับ คิดว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นมหาอำนาจในการสร้าง ทำงานเกษตรได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า ประเทศญี่ปุ่น เขาปลูกข้าวได้ปีละครั้ง แต่ไทยเนี่ยปลูกไปเรื่อยๆเลยได้ปีละ 3 ครั้ง ซึ่งผลผลิต อยู่แล้วแต่ว่าในไทยเนี่ย การสร้างคุณภาพของผลผลิต เรื่องการพัฒนา สายพันธุ์แต่ มันก็ไม่เกินความตั้งใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุเห็นมีหลายๆคน ตั้งใจพัฒนา เราก็อยากเป็น ความภาคภูมิใจของเกษตรกรที่ ผลผลิตไป ทุกคนได้ทาน สุขภาพดีรู้สึกสุขภาพดีรู้สึก เด็กทานแล้วอร่อย และนี่ล่ะครับ เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้ยึดติดกับวุฒิ ประสบการณ์ความรู้นอกตำรา ก็มีมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ แต่ถ้ามีโอกาส ก็ขอให้เรียนรู้กันเยอะๆเข้าไว้ พัฒนาวงการเกษตรไทย มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปในระดับโลก คุยมาตั้งนานเพิ่งได้กินก็ตอนนี้นี่แหละอร่อยไหมคะอร่อย ขอเอากลับไปกินต่อที่บ้านได้ไหมอ่ะ ได้สิ ถ้ายังไม่สะใจอ่ะวันหลังก็มาใหม่นะคะจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการ มหาอำนาจบ้านนาผ่านทาง YouTube ThaiPBS อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมจะได้ติดตามและไม่พลาดทุกๆตอนของรายการ

See also  ที่พักกระบี่ แบบพลูวิลล่า - ราคาเบาๆ มีหลายแบบให้เลือก | Luno Property Krabi