หมู่บ้าน ท่า แร่ สกลนคร กับ สถาปัตยกรรม ฝรั่งเศส

หมู่บ้านท่าแร่สกลนครเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ได้รับความประทับใจจากศิลปะและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ในบทความนี้เราจะสำรวจถึงเรื่องราวของหมู่บ้านท่าแร่สกลนครและความสำคัญของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่มีอยู่ในพื้นที่นี้

สารบัญ

หมู่บ้านท่าแร่สกลนคร: ที่ตั้งและประวัติศาสตร์

บ้านโบราณท่าแร่ มรดกล้ำค่าของจังหวัดสกลนคร

1.1 เกิดกำเนิดของท่าแร่สกลนคร

เมื่อหลายสิบปีก่อน ท่าแร่สกลนครเคยเป็นจุดที่มีการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนที่อยู่รอบๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและการค้าขายระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ

1.2 บทบาทสำคัญในการค้าขายระหว่างประเทศ

เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงและเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญ ท่าแร่สกลนครเคยเป็นจุดที่ช่วยเร่งการค้าขายระหว่างประเทศ สินค้าที่ส่งออกไปและนำเข้ามามีความหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากการเหมืองแร่

1.3 การผสมผสานวัฒนธรรมที่ทอดตลาด

กว่าประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมา ท่าแร่สกลนครได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมและชุมชนที่เคยมาอยู่ในพื้นที่นี้ สิ่งนี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังสำหรับการผสมผสานวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของอาหาร การแต่งกาย และประเพณีที่มีความหลากหลาย

สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่ยังคงอยู่

เที่ยวบ้านท่าแร่ ชมตึกเก่าสไตล์ฝรั่งเศส ยลวิถีชุมชนคาทอลิก -  ไปด้วยกันท่องเที่ยว

2.1 ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสในท่าแร่สกลนคร

สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่มีอยู่ในท่าแร่สกลนครสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 19 และ 20 โดยมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะฝรั่งเศส

2.2 สถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวที่สำคัญ

ในหมู่บ้านท่าแร่สกลนครนั้นมีสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยความงดงาม บางส่วนมีบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่คงความสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด

2.3 การรักษาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน

หมู่บ้านท่าแร่สกลนครได้รับการอนุรักษ์และรักษาสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอย่างดี ซึ่งมีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สถาปัตยกรรมที่มีอายุมากๆ ยังคงความสมบูรณ์และความงดงามอยู่ในสภาพที่ดี

See also  10 ที่พักนครศรีธรรมราช อัพเดทใหม่ 2020

การผสมผสานวัฒนธรรม: การเรียนรู้และพัฒนา

เที่ยวบ้านท่าแร่ ชมตึกเก่าสไตล์ฝรั่งเศส ยลวิถีชุมชนคาทอลิก -  ไปด้วยกันท่องเที่ยว

3.1 การนำเอาศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้

ชุมชนในหมู่บ้านท่าแร่สกลนครได้รับกระแสกระจายของศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเข้ามาในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การออกแบบบ้านที่มีลักษณะเฉพาะ การปรุงอาหาร และการแต่งกาย

3.2 การสืบทอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในท้องถิ่น

ชุมชนที่หมู่บ้านท่าแร่สกลนครได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสได้รับการส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

3.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและการพัฒนา

การผสมผสานวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านท่าแร่สกลนครได้เสริมสร้างสัมพันธ์และความเข้มแข็งในชุมชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกันสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาในอนาคต

อนาคตที่มีความหวัง: การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนา

บ้านท่าแร่ ที่เที่ยวสกลนคร หมู่บ้านคาทอลิก บรรยากาศดี๊ดี~ ถ่ายรูปสวย

4.1 ก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว

หมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สถานที่สำคัญและการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเช่น สถานที่ประวัติศาสตร์ วัด และตลาดนั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย

4.2 การสร้างโอกาสในด้านการศึกษาและอาชีพ

การพัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับชุมชนในหมู่บ้านท่าแร่สกลนคร การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเยาวชนเป็นเส้นทางที่นำสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

4.3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรม

ความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต การส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งที่มีค่าในหมู่บ้านท่าแร่สกลนครจะส่งผลให้วัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิตชีวาอย่างยั่งยืน

สรุป

บ้านโบราณท่าแร่ มรดกล้ำค่าของจังหวัดสกลนคร

หมู่บ้านท่าแร่สกลนครเป็นที่รวมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์แบบ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่ยังคงอยู่ในพื้นที่นี้เป็นเครื่องหมายของความร่วมมือและความร่วมสมัยของชุมชน อนาคตของหมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีความหวังที่สดใสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน


FAQs

  1. Q: ท่าแร่สกลนครมีสถาปัตยกรรมอะไรที่น่าสนใจ?A: ท่าแร่สกลนครมีสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 19 และ 20 และเต็มไปด้วยความงดงามและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
  2. Q: หมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีแนวคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างไร?A: หมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีการจัดการอนุรักษ์และรักษาสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอย่างดี มีแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สถาปัตยกรรมยังคงความสมบูรณ์และความงดงาม
  3. Q: การผสมผสานวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านท่าแร่สกลนครส่งผลอย่างไรต่อชุมชน?A: การผสมผสานวัฒนธรรมได้สร้างสัมพันธ์และความเข้มแข็งในชุมชน ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกัน เช่น การประยุกต์ใช้ศิลปะและประเพณีในชีวิตประจำวัน
  4. Q: หมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีแผนการในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือไม่?A: ใช่ หมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
  5. Q: หมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีอนาคตที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสอย่างไร?A: หมู่บ้านท่าแร่สกลนครมีแนวคิดที่เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศส การส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งที่มีค่าในท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

หมู่บ้าน ท่า แร่ สกลนคร กับ สถาปัตยกรรม ฝรั่งเศส [VIDEO]

F/B ผู้ไทดำ Adventure

เนื้อหาของวิดีโอ หมู่บ้าน ท่า แร่ สกลนคร กับ สถาปัตยกรรม ฝรั่งเศส

สวัสดีครับผมพูดไทยดำ Adventure นะครับไปมื้อนี้นะครับเส้นทางการเดินทางของผม นะครับผมจะขี่รถออกจากอำเภอบ้านม่วงนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนครระยะทาง 120 กิโลเมตร เน็ตด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นนี้ล่ะครับแล้วก็กระเป๋านะฮะ หมวกกันน็อคนะครับ เดินเส้นทางนี้ล่ะครับสกลนครบ้านม่วงสกลนครนะครับกะอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณ ถึง 3 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่ามีพายุพัดผ่านนะครับแต่พลาดพลาดลงไปบริเวณภาคอีสานตอนใต้นะครับ ส่วนผมอยู่นี่เป็นภาคอีสานตอนเหนือนะครับมันก็เลยบ่ได้รับผลกระทบทางได๋แต่จะมีแค่เมฆมากนะครับ เมฆนะครับเอาละครับเดินทางต่อดีกว่านะครับโดยมอเตอร์ไซค์นะครับ จังหวัดสกลนครนะครับแต่ผมยังบ่ เข้าไปภายในตัวจังหวัดเพราะว่าต้องเข้าไปที่จังหวัดอีกประมาณ 3 กิโลเมตรนะครับแต่ผมจะพาเพื่อนๆเลี้ยว เลี้ยวซ้ายไปบ้านท่าแลก่อนนะครับไปเบิ่งเมืองเก่านะครับเป็นเมืองที่ถือได้ มีความสวยงามที่เมืองนึงนะครับเพราะว่าในอดีตนะครับเมืองท่าแลนี้ ชาวฝรั่งเศสนะครับอพยพมาตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วก็ได้สร้างเมืองแปลงเมืองเอาไว้นะครับ มีเมืองเก่าของที่มีสถาปัตยกรรมของทางฝรั่งเศสนะครับคำว่าสร้างไว้อยู่ทีมบ้านท่าแรนะครับ จะเดินทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตรนะครับสำหรับขาแรงนะครับตอนนี้อันนี้เป็น เป็นราชภัฏสกลนครนะครับผมต้องเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะครับไปที่หมู่บ้านท่าแลงกันครับ เอาล่ะครับตอนนี้ผมกลับมาฮอดแล้วครับบ้านท่าแรนะครับจังหวัดสกลนครตำบลท่าแร อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครบ้านนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าส่วนมากมีคนผู้คน อาศัยอยู่ในนับถือศาสนาคริสต์นะครับเกือบทั้งหมดหมู่บ้านเลยนะฮะ ส่วนมากก็จะเป็นโบสถ์คริสต์ซะมากกว่านะครับ วันนี้เป็นเนื้อตากแห้งครับเนื้อตากแห้งยาวๆเลยเนาะ เพิ่งจะเคยมากันครับพระธาตุนารายณ์เจง เพลงพระธาตุเชิงชุมเดี๋ยวพาไปเที่ยวให้โชว์เลยครับแต่ไม่มีเลาะเบิ่งเมืองอยู่ที่ ทางไหนก่อนครับเป็นตำบลที่ใหญ่คือกันครับ เพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะตัดออกไปทางเอิ่ม จังหวัดนครพนมได้นะฮะตอนนี้ผมออกมาอยู่บริเวณสี่แยกใหญ่นะครับเดี๋ยวข้ามสี่แยกก่อนครับ สี่แยกใหญ่ครับเอาแล้วครับ เลี้ยวซ้ายนี้เป็นถนนคนทำดาวมีดาวจำหน่ายแถวนี้นะครับเป็น คนส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นะครับกะจะมีการเก็บดาว ทรงปีใหม่นะครับแล้วกระทรวงวันคริสต์มาสนะครับแถวนี้ครึกครื้นครับมีแต่แซง 4 ทุกหมู่บ้านเลยนะครับจะมีดาวห้อยเต็มนะครับโอ้ป่านนี้ขวามือผมก็จะเอาห้อยเต็มเลย เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์นะครับดาวนี่ ถนนคนทำดาวตรงนี้กับดาวถนนเลยครับเส้นถนนเลย บ้านท่าแร่นี่แหละครับบ้านท่าแล อันนี้ผมเข้ามาบริเวณด้านหลังหมู่บ้านนะครับด้านหลังที่ติดกับหนองหานนะฮะ ตะวันรอนที่หนองหารมีปายไฮโซฟรีนำกะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ 16 จะพาไปเบิ่งโบสถ์คริสต์นะครับโบสถ์คิดระดับหมู่บ้านเก่าๆนะครับสมัย เขียนบทสไตล์คริสต์นะครับแล้วก็หมู่บ้าน หาเช่าฝรั่งเศสนะครับได้มหาศาลเอาไว้นะครับอยู่ตรงไหนน้อ เลี้ยวขวาตรงนี้ครับไปได้บ่นี่ ปูถนนมาอยู่นี่งดงามงดงาม งามครับเป็นนี่ครับด้านซ้ายมือผมนี่เป็นโบสถ์คริสต์ครับผมคล้ายๆกับทางเข้า อุโบสถวัดแต่ว่าบ่แม่นเด้อตัวนี้เป็นโบสถ์คริสต์นะครับเป็นโบสถ์คริสต์ของอาสนะวิ อักขระเทวดามิคาเอลเซเว่นกันครับโบสถ์คริสต์ บักใหญ่นึงครับเพราะว่าคนแถวนี้นะครับนับถือศาสนาคริสต์กันนะครับ บอกไว้ก่อนว่าเป็นชื่อแรกที่ผมได้เข้ามาเบิ่งส่วนมากกะผมก็ยิ่งรถ เข้าสกลนครเลยกะบ่ได้เลี้ยวมาเบิ่งบ้านท่าแหนเลยนะครับนี่ ระบบปิดตัวนี้เป็นแรดมากอีกแห่งนึงนะครับที่ใครๆมาก็ต้องมา เซลฟี่มาถ่ายรูปกันที่นี่ล่ะครับโปรดคิดนะฮะใหญ่ที่สุดเลยนะ ทะเลนะ แลนรถมาประมาณ 100 กว่ากิโลครับเพิ่งจะได้มาพักนี่แหละผมจะมาจุดแรกก่อนชุดนี้ก็เป็นจุด โบสถ์ศาสนาคริสต์นะครับงดงามครับงามๆครับโบสถ์มีคาดเอวอยู่ติดถนนเลยอ๋ออยู่ติดถนน ผมเห็นอยู่ ทิพย์ถนนเส้นนี้ครับเข้าไปนี่ก็ไปทางนครพนม พี่ครับโปรดคิดนะ เป็นคล้ายๆกับหูเรือ คล้ายๆเนาะ เป็นใครกับเรือครับ เป็นคล้ายๆกับเรือนะครับ นี่ๆๆๆเขาสร้างตั้งแต่สมัยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเด้อ วันหลัง อิหยังน้อ อ๋อนี่ๆๆแล้วครับวัดหลังแรกนะครับคริสตศักราช 18 เป๊ปซี่นะครับกับพศ มีลักษณะเป็นโรคเลือดชั่วคราวเห็นบ่นี่ หาดสร้างโดยไม่ไผ่นะครับมีชื่อว่าวัดมหาพรหมมิคาเอลหนองหาน เอกสารบันทึกโดย ยอเซฟนะครับพ่อยอเซฟนี่ครับหลังจากนั้นนะครับ หลังที่ 2 ทำการสร้างใหม่นะครับก็คือตั้งแต่ปี 1901 มีโครงสร้างถาวร เป็นปูนนะครับ เป็นหลังคาสูงเป็นทรงแบบแบบ ทางยุโรปนะครับ วัดหลังที่ 2 สร้างโดย พ่อยอเซฟ อ๋อนี่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆครับ บูรณะครั้งที่ 2 นะครับ นี่ก็แม่นเนาะ แล้ว เหรียญเก่าเก่า 4 2537 นะครับ กระเทียมทำการสร้างใหม่ ต่อเติมส่วนหัวให้สูงขึ้นนี่ๆๆน่าจะเป็นตัวนี้ล่ะครับ ต่อเติมส่วนหัวให้สูงขึ้นนะครับ แล้วกลับมาสมบูรณ์แบบ ตรงนี้น่าจะสมบูรณ์แบบ แม่น้ำ เพื่อนเก่าครับบ้านเก่าๆ จอดเบิ่งดีกว่าบ้านเก่าครับเก่าอีหลี เป็นสไตล์ของฝรั่งนะเป็นสไตล์ของฝรั่งถ้าเทียบกัน ถ้ำสะหวันนะเขตนะครับทางสะหวันนะเขตที่ผมไปเบิ่งเมืองเก่าๆก็ที่แปลกๆ อันนี้แม่ค้ามาฝั่งไทยน่าจะมีสถาปัตยกรรมที่มีไทยนำมีฝรั่ง นำนะครับพรุ่งนี้มีคนอยู่บ่มีคนอยู่ครับมีคน อันนั้นน่าจะเป็นล้านนะ ป่ะเดี๋ยวพาเลาะถนนเส้นนี้นะ รู้สึกว่าเขาสร้างใหม่เห*้ยมเลยนี่ครับบ้านไม้ทรงโบราณนะครับส่งเก่าๆ บ้านนี้ดาวเต็มเลยนับดาวหมดเลยครับนี่ แสดงเป็นสัญลักษณ์เลยครับว่านี่แหละครับมาฮอดถิ่นของศาสนาคริสต์นะฮะ อันนี้ก็เป็นบ้านใหม่ขายของเป็นเพื่อนขายของแบบโบราณ น้ำเก่าๆหน่อยหาเบิ่งยากครับจังซี่นี่ซ้ายมือผมนี่เป็นโรงแรม สวัสดีครับเป็นเพื่อนเนาะเป็นบ้านเนาะ เป็นบ้านเก่าๆนะบ้านไม้เก่าๆที่ยังอนุรักษ์ไว้ได้ครับอนุรักษ์ วันนี้ก็น่าจะเป็นร้าน กาแฟนะครับ แต่หน้าผมนี้เป็นถนนที่เขากำลังจะสร้างนะครับเห็นบ่เฮ็ดเป็นสีสันงามๆตัวนี้นะครับเป็น คฤหาสน์อุดมเดชเชาว์วัฒน์นะครับคฤหาสน์นะครับตรงนี้คือคฤหาสน์สมัยแต่กี้เลยนะ งามครับงาม ตอนนี้อายุ 100 ปีครับ บ้านหลังนี้อายุ 100 ปีเป็นคฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์นะครับชุมชนท่าแร่ ถ้าเป็นช่วงที่เขาจัดงานนะครับบ่มีเน็ต เอาเสียงไฟมาติดโอ้งาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ถือได้ว่า มีโบราณสถาน แบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสนะครับมาตั้งอยู่ที่บ้านท่าแลเลยนะ ผมก็ถึงจะเดินทางมานะครับ เต้นรถอยู่ประมาณ 100 กว่ากิโลเมตรนะฮะ ทุเรียนที่ผมได้มาอีกนะ ผมอยู่สกลนครแท้ๆผมกลับถึงจะมากนะครับแต่ส่วนมากก็เบิ่งใน เบิ่งในคลิปวีดีโอต่างๆนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเบิ่งหน้า อันนี้เป็นประวัติคฤหาสน์เด้ออาคารหลังนี้ตั้งอยู่เลขที่ 285 นะครับถนน รากจำเริญบ้านท่าแลเป็นของนาย มีครับ คำสิงห์นายคำสิงห์ อุดมเดช หรือปีที่รู้จักกันได้ซื้อขององค์เด องค์ดีนะครับสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี 1933 นะครับ กะ 2476 มีความลงตัวและการมีความ เป็นความคลาสสิคได้เลยนะครับคลาสสิคเลยผมว่าตึกนี้ ถ้าใครได้มาเบิ่งนะครับแล้วก็ได้ ได้มาสัมผัสนะครับกับสิฮู้จักวันนี้นะครับ ตะกี้แต่ก่อนนะครับคนสมัยตะกี้โคราชนะครับ เข้ากะ มีความสามารถในการสร้างตึกหลังใหญ่ๆอย่างที่ได้คือกันนะครับ ผัวจะผ่านมาเป็นร้อยปีนะฮะ ร้านซ้ายมือผมเป็นร้านกาแฟนะฮะ โอ้คลาสสิคครับคลาสสิค อันนี้ผมอยากมาเบิ่งด้านหลังนะ ด้านหลัง อ๋อหันหลังเป็น ทางเดินเข้าไปได้นะครับ ด้านหลังส่วนมากก็จะคล้ายๆกับชุดฝั่งคุณครับ 12 คนคือกัน โอ้ยจะเข้าไปเบิ่งเด้เนาะ มีระเบียงครับมีระเบียงด้านหลังนะครับ อันนี้น่าจะเป็น เปิดประตูออกมาแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นลาดหลุมๆแต่ตรงนี้เป็นบ้านไปแล้วนะครับ มีอายุกว่า 100 ปีกับบูรณะแค่ทาสีเท่านั้นเองนะครับส่วนหน้าตั้งนะฮะ หน้าต่างนี้บานไม้ก็ยังถือว่าเป็นบาปเก่าอยู่นะครับ หลักร้อยปีครับจะเข้าไปเบิ่งเด้ มองไม่ได้เลยนะ มองไม่ได้เลย ติดกลอนครับ หน้าฝนนี้น้ำสาดแน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะเบิ่งหยังไปเบิ่งอีกหลังนึงครับอยู่ด้านหน้าผมนะฮะ เงียบครับเงียบดีมากๆเลยนะฮะถนนเส้นนี้แล้วก็ในตัวบ้านท่าแลเลยตำบลท่าแลนะ ตรงนี้เขาทาสีใหม่นะเนี่ยน้ำ ใช้ชีวิตแบบ Slow Life มากๆเลยนะครับ ขณะที่สนใจที่จะมาเที่ยวทะเลกันเดินทางเข้ามาได้เลยนะครับ บ้านทะเลตำบล เมือง ตำบลเมืองจังหวัดสกลนครนะครับอยู่ห่างจากสกลก็ประมาณ อาหารเช้าไข่กระทะกาแฟเวียดนามข้าวต้มข้าวเปียกเส้นสุกี้โบราณอาหารตามสั่งนะครับ เพ้อเป็นร้านอาหารมองดีครับ เป็นร้านอาหารอีหลีโอ้ยงาม สวยมากครับสวยมาก นี่แหละ มีจีนนำครับนี่ นอกจากจะมีอารยธรรมของฝรั่งเศสแต่ผมเบิ่ง รูปตึกนะฮะตรงนี้ครับ นิยายรักจีน ปีที่ใช้กับสัญลักษณ์ของจีนนะฮะ อ่ะเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนครับเมื่อกี้ผมสั่งสุกี้ไปนะครับกับกาแฟเวียดนามสุกี้ที่นี่อร่อยนะครับ ผมยังไม่ได้ชิมดอกแต่เห็นแม่ค้าบอกว่าอร่อยนะเดี๋ยวยังไงขึ้นชื่อเลยเนาะ ขึ้นชื่อที่บ้านท่าแร่ตำบลท่าแร่เลย อู้ตึกนี้แบบคลาสสิคมากครับ เกาหลีครับแบบสายฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มี ล่องลอยของจีนป่นมานำนิดนึงนะฮะ ไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนนะครับ ผู้ประสิทธิ์กับ วันนี้ด้านไหนครับด้านใน อ่าตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนนะครับด้านบนบ้านนะฮะ นั่งเล่นได้สบายเลยนะครับ ฮ่าๆๆ นี่แหละครับทางแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะมาย่นโฉมนะครับความงดงามของเมืองเก่าที่อยู่ในทะเล สถาปัตยกรรม ฝรั่งเศสเก่านะครับ มาได้ครับที่แถลงนะครับทะเลนี้เป็นเมืองของศาสนาคริสต์นะครับ อันนี้ผมขึ้นมาบริเวณด้านบนนะ ด้านบนนะครับ เป็นตึกเก่าๆครับตึกเก่าๆ ก็มีร่องรอยของ อารยธรรมของจีนเข้ามาผสมนำนะครับจีนกับฝรั่งเศส คนอยู่นี่น่าจะเป็นเพราะจีนกับเวียดนามนะครับ ก็มีอยู่ 2 มองนี่แหละ พ่อสมัยตะกี้นี้เวียดนามหลายๆครับ เป็นลังสังกะสีเป็นสังกะสี นี่เป็นด้านบนนะขอให้เบิ่งด้านในครับ อิ่มเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมกลับไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับบริเวณ ร้านที่อยู่ข้างๆกับโบสถ์คริสต์นั่นแหละนะฮะ ต่อไปผมจะพาเพื่อนๆนะครับ ตรงพี่ครับไปเบิ่ง เพื่อนเก่านะครับเพื่อนเก่าที่มองเห็นคำว่ามี มีที่ครับตรงไปอีกประมาณ 100 เมตรด้านหน้านะ

See also  ทริป 3 วัน 2 คืน เที่ยวเกาะเสม็ด-ดำน้ำ 5 เกาะ บอกเลยว่าเด็ดจนซัมเมอร์นี้ต้องไปให้ได้!